Chào ngày đông lạnh thật ấm áp cùng Linh Napie

24/12/2013, 10:00 GMT+07:00

Những cơn gió se lạnh của mùa đông đang tràn về, cùng Linh Napie diện đồ thật ấp áp để xuống phố những ngày mùa đông này nhé!

Chào ngày đông lạnh thật ấm áp cùng Linh Napie

Chào ngày đông lạnh thật ấm áp cùng Linh Napie

Chào ngày đông lạnh thật ấm áp cùng Linh Napie

Chào ngày đông lạnh thật ấm áp cùng Linh Napie

Chào ngày đông lạnh thật ấm áp cùng Linh Napie

Chào ngày đông lạnh thật ấm áp cùng Linh Napie

Chào ngày đông lạnh thật ấm áp cùng Linh Napie

Chào ngày đông lạnh thật ấm áp cùng Linh Napie

Chào ngày đông lạnh thật ấm áp cùng Linh Napie

Chào ngày đông lạnh thật ấm áp cùng Linh Napie

Chào ngày đông lạnh thật ấm áp cùng Linh Napie

Chào ngày đông lạnh thật ấm áp cùng Linh Napie

Chào ngày đông lạnh thật ấm áp cùng Linh Napie

Model: Linh Napie
Photographer: Navas Lê, Silverman
Makeup: Tuyết Nhi
Costume: Pretty Girl