Thí sinh lái taxi khiến Việt Hương "bùng nổ"

25/01/2016, 06:00 GMT+07:00

Tuấn Kiệt đã nhận được rất nhiều yêu mến của khán giả. Quay trở lại đêm gala 2, Tuấn Kiệt khiến Việt Hương cùng khán giả phải "bùng nổ".

Tuấn Kiệt đã nhận được rất nhiều yêu mến của khán giả. Quay trở lại đêm gala 2, Tuấn Kiệt khiến Việt Hương cùng khán giả phải "bùng nổ".

Theo nguồn: htv.com.vn

Thí sinh lái taxi khiến Việt Hương

Thí sinh lái taxi khiến Việt Hương

Thí sinh lái taxi khiến Việt Hương