Tâm sự của "phá gia chi tử" khiến triệu người rơi nước mắt

27/01/2016, 07:30 GMT+07:00

Nông nổi làm ra những chuyện không thể tin nổi với mẹ, tuy nhiên những gì mẹ anh làm đã khiến nhiều người kinh ngạc...

Nông nổi làm ra những chuyện không thể tin nổi với mẹ, tuy nhiên những gì mẹ anh làm đã khiến nhiều người kinh ngạc...

Theo nguồn: Marc's Life-Changing Story

Tâm sự của

Tâm sự của

Tâm sự của