Chàng trai bỏ việc để đi khắp nơi săn bắt Pokemon

17/07/2016, 16:39 GMT+07:00

Anh chàng Tom Cuirre đã bỏ công việc pha chế của mình để đi du lịch vòng quanh thế giới nhằm bắt đủ 151 loại Pokemon.

Anh chàng Tom Cuire đã bỏ công việc pha chế của mình để đi du lịch vòng quanh thế giới nhằm bắt đủ 151 loại Pokemon.

Nguồn: CNBC