Rơi nước mắt với bệnh nhân ghép tim chết đi sống lại

Trải qua cơn biến cố đến suýt mất đi mạng sống, người ta mới nhận ra giá trị thực sự của hạnh phúc là như thế nào.

Trải qua cơn biến cố đến suýt mất đi mạng sống, người ta mới nhận ra giá trị thực sự của hạnh phúc là như thế nào.

Rơi nước mắt với bệnh nhân ghép tim chết đi sống lại

Rơi nước mắt với bệnh nhân ghép tim chết đi sống lại

Rơi nước mắt với bệnh nhân ghép tim chết đi sống lại

Cảm động người đàn ông không tay chăm sóc mẹ già

Cảm động hai chú chó kéo xe cho chủ tật nguyền suốt 15 năm

Cô chó đi 2 chân gây bão mạng và sự thật đầy cảm động

clip cảm động

Phẫu thuật

Ghép Tim

Hạnh phúc

Bệnh nhân

clip ý nghĩa