Chẳng cần đồng hồ báo thức, chó cưng hoàn toàn có thể giúp bạn làm việc đó

24/04/2015, 12:00 GMT+07:00

Bạn không muốn dậy trễ nhưng lại ghét tiếng chuông báo thức phiền phức, vậy thì bạn hãy thử nghiệm loại "đồng hồ" mới này ngay thôi.

Bạn không muốn dậy trễ nhưng lại ghét tiếng chuông báo thức phiền phức, vậy thì bạn hãy thử nghiệm loại "đồng hồ" mới này ngay thôi.