Chăn dắt

CHĂN DẮT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cảnh trẻ em, người già bị chăn dắt ăn xin khắp Sài Gòn

Cảnh trẻ em, người già bị chăn dắt ăn xin khắp Sài Gòn

Xã hội

Để thu hút được lòng thương của người qua đường, nhiều trẻ em, người già, người tàn tật bị lợi dụng chăn dắt ăn xin khắp TP.HCM.

Xem thêm