Chăm sóc gấu trúc, nghề hạnh phúc nhất thế giới

27/12/2015, 18:00 GMT+07:00

Được chăm sóc và bồng bế những "em bé" đáng yêu này suốt ngày, bạn có thích không?

Được chăm sóc và bồng bế những "em bé" đáng yêu này suốt ngày, bạn có thích không?

Chăm sóc gấu trúc, nghề hạnh phúc nhất thế giới

Chăm sóc gấu trúc, nghề hạnh phúc nhất thế giới

Chăm sóc gấu trúc, nghề hạnh phúc nhất thế giới