Chậm lại một phút

CHẬM LẠI MỘT PHÚT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Chậm lại một phút - Mờ Naive (cover)

Chậm lại một phút - Mờ Naive (cover)

Bài viết

Nhân dip sinh nhật một người chị mà My yêu mến nên My quyết định cover lại ca khúc Chậm lại một phút.

Xem thêm