Cha đẻ của "PPAP" lại ra "siêu phẩm'' mới

09/01/2017, 13:25 GMT+07:00

Cha đẻ của "PPAP" lại tiếp tục tái xuất với "I like OJ", hãy cùng xem tác phẩm lần này có trở thành trào lưu mới của giới trẻ không nhé!

Cha đẻ của "PPAP" lại tiếp tục tái xuất với "I like OJ", hãy cùng xem tác phẩm lần này có trở thành trào lưu mới của giới trẻ không nhé!

Theo nguồn: 公式ピコ太郎歌唱ビデオチャンネル -PIKOTARO OFFICIAL CHANNEL