cây xà cừ

CÂY XÀ CỪ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bão số 13 khiến cây xà cừ cổ tại Huế bị gãy đổ, hư hại hoàn toàn

Bão số 13 khiến cây xà cừ cổ tại Huế bị gãy đổ, hư hại hoàn toàn

Xã hội

Bão số 13 đi qua đã khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ, trong đó có cây xà cừ thuộc hàng cổ nhất tại Huế.

Xem thêm