Cây nêu

CÂY NÊU - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Những điều cần biết về cây Nêu ngày Tết: ý nghĩa, cách dựng, ngày hạ..

Những điều cần biết về cây Nêu ngày Tết: ý nghĩa, cách dựng, ngày hạ..

Bài viết

Quan niệm ngày ông Táo đi thì ma quỷ sẽ lân la quấy phá vì vậy dựng cây nêu để trấn quỷ, xua đuổi chúng đi và bảo vệ gia đình mình đến ngày ông Táo về.

Xem thêm