Cây đậu chổi

CÂY ĐẬU CHỔI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Loại cây độc nhất vô nhị: quả đỏ mọng mọc ra từ... giữa lá

Loại cây độc nhất vô nhị: quả đỏ mọng mọc ra từ... giữa lá

Công nghệ

Với đặc điểm quả mọc ra từ giữa lá, cây đậu chổi thực sự vô cùng kì lạ.

Xem thêm