Cấu trúc tế bào

CẤU TRÚC TẾ BÀO - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Những bức tranh ẩn dụ tuyệt đẹp từ vi khuẩn

Những bức tranh ẩn dụ tuyệt đẹp từ vi khuẩn

Độc

Các vi khuẩn có thể tăng số lượng tế bào lên gấp đôi chỉ trong vòng 4 phút, và một tiến sĩ tại Đại học Cambridge đã tìm ra cách chụp lại quá trình này.

Xem thêm