Câu hỏi đã làm thay đổi cuộc đời Steve Jobs

14/07/2016, 19:31 GMT+07:00

Bạn có thắc mắc vì sao Steve Jobs lại thành công? Ông chùm của trái táo khuyết đã đạt được thành công như thế nào?

Bạn có thắc mắc vì sao Steve Jobs lại thành công? Ông chùm của trái táo khuyết đã đạt được thành công như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu và xem vì lí do gì hay do chính ông tìm được câu hỏi cho cuộc đời mình nhé!

Theo nguồn: Brightside

Câu hỏi đã làm thay đổi cuộc đời Steve Jobs

Câu hỏi đã làm thay đổi cuộc đời Steve Jobs

Câu hỏi đã làm thay đổi cuộc đời Steve Jobs