Câu đố "hại não" khiến 80% người xem thất bại

06/10/2015, 17:48 GMT+07:00

Làm thế nào để nối 9 điểm với nhau chỉ bằng 4 nét liền nhau? Câu đố này chỉ có 20% số người được hỏi giải được.

Câu đố 9 điểm được nghĩ ra bởi nhà tâm lí học Joy Paul Guilford vào thập niên 1970 nhằm nghiên cứu về sự sáng tạo của con người qua phương thức “suy nghĩ vượt khung” (out-of-box thinking). Theo đó, thay vì bạn cứ miên man đi tìm con đường nối những dấu chấm với nhau thì tại sao không thử vượt ra khỏi quy chuẩn đó để sáng tạo.

Câu đố

Câu đố

Câu đố

Vào thời điểm đó, chỉ có 20% các ứng viên trong nghiên cứu của Guilford là trả lời được câu hỏi này.

Thậm chí trong một nghiên cứu mới hơn vào năm 2013 do hai nhà thần kinh học người Úc – Allan SnyderRichard Chi - thực hiện, chỉ có… 0% ứng viên trả lời được. Vì vậy bạn cũng không cần quá thất vọng nếu mình rơi vào số 80% này đâu.