Câu chuyện rơi nước mắt về 10.000 tô cháo của người bà ung thư não

08/10/2015, 02:48 GMT+07:00

Lo sợ cháu của mình không ai chăm sóc, người bà đã mua 10.000 tô cháo trước lúc ra đi.

Lo sợ cháu mình không ai chăm sóc, người bà đã mua 10.000 tô cháo trước lúc ra đi. Và những lời dặn dò của người bà trước khi mất làm ai cũng phải rơi nước mắt. Bộ phim ngắn của Singapore mang tên "10.000 tô cháo", sẽ khiến bạn quí trọng hơn tình yêu thương gia đình.

Câu chuyện rơi nước mắt về 10.000 tô cháo của người bà ung thư não

Câu chuyện rơi nước mắt về 10.000 tô cháo của người bà ung thư não

Câu chuyện rơi nước mắt về 10.000 tô cháo của người bà ung thư não

Câu chuyện rơi nước mắt về 10.000 tô cháo của người bà ung thư não