Câu chuyện không tưởng về người đàn ông 7 lần chết hụt

05/05/2014, 20:00 GMT+07:00

Chỉ là một giáo viên dạy nhạc bình thường nhưng Frane Selak có một câu chuyện không tưởng về 7 lần thoát chết một cách khó tin.

Chỉ là một giáo viên dạy nhạc bình thường nhưng Frane Selak có một câu chuyện không tưởng về 7 lần thoát chết một cách khó tin.