Cậu bé khóc lóc van xin mẹ để yên cho chú gà đã... bị "vặt lông"

15/03/2016, 11:31 GMT+07:00

Cậu bé không muốn mẹ mình làm thịt con gà nên đã năn nỉ cầu xin mẹ hãy để chú gà được yên, mặc dù...

Theo nguồn: Best Video You Will Ever See

Cậu bé khóc lóc van xin mẹ để yên cho chú gà đã... bị

Cậu bé khóc lóc van xin mẹ để yên cho chú gà đã... bị

Cậu bé khóc lóc van xin mẹ để yên cho chú gà đã... bị