Cậu bé đánh trống được Trấn Thành khen "hay nhất Got Talent"

25/01/2016, 17:00 GMT+07:00

Cậu bé 8 tuổi với sở thích đánh trống đã khiến ba vị giám khảo đứng bật dậy và giành được sự đồng ý tuyệt đối từ họ.

Cậu bé 8 tuổi với sở thích đánh trống đã khiến ba vị giám khảo đứng bật dậy và giành được sự đồng ý tuyệt đối từ họ.

Theo nguồn: vtv.vn

Cậu bé đánh trống được Trấn Thành khen

Cậu bé đánh trống được Trấn Thành khen

Cậu bé đánh trống được Trấn Thành khen