Cậu bé đánh trống được Trấn Thành khen "hay nhất Got Talent"

Cậu bé 8 tuổi với sở thích đánh trống đã khiến ba vị giám khảo đứng bật dậy và giành được sự đồng ý tuyệt đối từ họ.

Cậu bé 8 tuổi với sở thích đánh trống đã khiến ba vị giám khảo đứng bật dậy và giành được sự đồng ý tuyệt đối từ họ.

Theo nguồn: vtv.vn

Cậu bé đánh trống được Trấn Thành khen

Cậu bé đánh trống được Trấn Thành khen

Cậu bé đánh trống được Trấn Thành khen

TraChanhKhongDuong - Theo vtv.vn | 25/01/2016