Cát Tường giật mình khi làm mai cho 2 chị em sinh đôi cùng lúc

08/07/2016, 18:02 GMT+07:00

Vừa làm mai cho cô chị xong, Cát Tường giật mình khi nhìn thấy cô em sinh đôi y hệt bước lên sân khấu.

Vừa làm mai cho cô chị xong, Cát Tường giật mình khi nhìn thấy cô em sinh đôi y hệt bước lên sân khấu.

Nguồn video: MCV TV

Cát Tường giật mình khi làm mai cho 2 chị em sinh đôi cùng lúc

Cát Tường giật mình khi làm mai cho 2 chị em sinh đôi cùng lúc

Cát Tường giật mình khi làm mai cho 2 chị em sinh đôi cùng lúc