Trố mắt với cách dùng dầu ăn để... cắt đôi lọ thủy tinh

07/04/2016, 16:02 GMT+07:00

Chỉ với một vài thao tác đơn giản với dầu ăn, bạn có thể cắt lọ thủy tinh một cách gọn gàng và đẹp mắt. Cùng xem nhé!

Chỉ với một vài thao tác đơn giản với dầu ăn, bạn có thể cắt lọ thủy tinh một cách gọn gàng và đẹp mắt. Cùng xem nhé!

Nguồn video: Romanursuhack

Trố mắt với cách dùng dầu ăn để... cắt đôi lọ thủy tinh

Trố mắt với cách dùng dầu ăn để... cắt đôi lọ thủy tinh

Trố mắt với cách dùng dầu ăn để... cắt đôi lọ thủy tinh