cất cánh

CẤT CÁNH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đây là lý do máy bay không cần vỗ cánh mà vẫn bay lượn nhẹ nhàng như loài chim

Đây là lý do máy bay không cần vỗ cánh mà vẫn bay lượn nhẹ nhàng như loài chim

Đây là lý do máy bay không cần vỗ cánh mà vẫn bay lượn nhẹ nhàng như loài chim

Chấn động: Các nạn nhân chết trước cả khi máy bay MH17 cất cánh?

Xã hội

Khi tìm kiếm xác nạn nhân vụ máy bay MH17 bị bắn hạ, chỉ huy phe ly khai Ukraina thấy nhiều thi thể không còn máu và bốc mùi do đã phân hủy

Xem thêm