Carley Ray Jepson

CARLEY RAY JEPSON - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Psy bắt tay Carley Ray Jepsen náo loạn Singapore

Psy bắt tay Carley Ray Jepsen náo loạn Singapore

Bài viết

CTV của YAN News cũng có mặt trong sự kiện này và chia sẻ những cảm nhận của mình.

Xem thêm