cappuchino

CAPPUCHINO - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Ngọt' mắt như nghệ thuật tạo hình 3D latte: khi những tách cà phê biết... làm nũng!

"Ngọt" mắt như nghệ thuật tạo hình 3D latte: khi những tách cà phê biết... làm nũng!

"Ngọt" mắt như nghệ thuật tạo hình 3D latte: khi những tách cà phê biết... làm nũng!

[Video News] Các cao thủ pha chế cùng tụ hội tại "Barista Competition"

[Video News] Các cao thủ pha chế cùng tụ hội tại "Barista Competition"

Xem thêm