Cập nhật nhanh những tư thế tự vệ phòng nguy cho bản thân

25/06/2016, 16:30 GMT+07:00

Không nhất thiết phải trở thành như Lý Tiểu Long thì mới có thể bảo vệ bản thân, bạn chỉ cần nắm chắc những tư thế phòng vệ kinh điển sau.

Không nhất thiết phải trở thành như Lý Tiểu Long thì mới có thể bảo vệ bản thân, bạn chỉ cần nắm chắc những tư thế phòng vệ kinh điển sau.

Nguồn: QudnS

Cập nhật nhanh những tư thế tự vệ phòng nguy cho bản thân

Cập nhật nhanh những tư thế tự vệ phòng nguy cho bản thân

Cập nhật nhanh những tư thế tự vệ phòng nguy cho bản thân