Cảnh sát trổ tài B-boy

12/04/2014, 10:30 GMT+07:00

Tốt nhất là nên bỏ nghề chuyển qua nhảy b-boy chuyên nghiệp sẽ hợp với anh chàng này hơn.

Tốt nhất là nên bỏ nghề chuyển qua nhảy b-boy chuyên nghiệp sẽ hợp với anh chàng này hơn.