Cánh gió

CÁNH GIÓ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Khi cánh gió xe hơi bị làm 'lố'

Khi cánh gió xe hơi bị làm "lố"

Độc

Một số trường hợp cánh gió quá "lố" đã phá hỏng cả bộ mặt một chiếc xe...

Xem thêm