Sao 06/02/2013

Ngô Kỳ Long vướng lưới tình tay ba với mỹ nhân người Nga

Ngô Kỳ Long đảm nhận vai điệp viên và vướng vào lưới tình tay ba với mỹ nhân người Nga và La Hải Quỳnh trong bộ phim mới Hàn Đông.

X Ðóng