"Cạn lời" với thanh niên chơi liều cắt tóc bằng flycam

19/10/2016, 15:46 GMT+07:00

Sau loạt clip cắt tóc bằng đao, cắt tóc bằng lửa, cắt tóc bằng máy khoan, thì nay lại xuất hiện thêm màn cắt tóc bằng flycam.

Sau loạt clip cắt tóc bằng đao, cắt tóc bằng lửa, cắt tóc bằng máy khoan, thì nay lại xuất hiện thêm màn cắt tóc bằng flycam.

Nguồn: RomanAtwoodVlogs