Kinh hoàng dùng dây chun làm nổ cả... quả dưa hấu!

28/04/2016, 10:00 GMT+07:00

Theo bạn cần cột bao nhiêu sợi dây chun để làm nổ một quả dưa hấu? Hãy cùng xem video thử nghiệm sau để có lời giải đáp nhé.

Theo bạn, cần cột bao nhiêu sợi dây chun để có thể làm nổ một quả dưa hấu? Hãy cùng xem video thử nghiệm sau để có lời giải đáp nhé.

Theo nguồn: BuzzFeed

Kinh hoàng dùng dây chun làm nổ cả... quả dưa hấu!

Kinh hoàng dùng dây chun làm nổ cả... quả dưa hấu!

Kinh hoàng dùng dây chun làm nổ cả... quả dưa hấu!