Cận cảnh phương pháp phẫu thuật cho người bị chân vòng kiềng

02/03/2017, 15:13 GMT+07:00

Nhờ phẩu thuật chỉnh hình mà dáng chân vòng kiềng khiến mọi người cảm thấy tự tin với bản thân hơn trong công việc và cuộc sống.

Nhờ phẩu thuật chỉnh hình mà dáng chân vòng kiềng khiến mọi người cảm thấy tự tin với bản thân hơn trong công việc và cuộc sống.

Theo nguồn: GIGadgets