Cận cảnh một lần cho ăn đầy "khổ ải" của nhân viên nuôi gấu trúc

08/09/2016, 18:00 GMT+07:00

Nhiều người bảo nghề nuôi gấu trúc là sướng nhất, thử xem xong cảnh tượng này có ai còn muốn làm "bảo mẫu gấu trúc" nữa không đây.

Nhiều người bảo nghề nuôi gấu trúc là sướng nhất, thử xem xong cảnh tượng này có ai còn muốn làm "bảo mẫu gấu trúc" nữa không đây.

Nguồn: Pandapia