Kinh hoàng giòi sống lúc nhúc trong mũi người

06/01/2016, 13:00 GMT+07:00

Hãy cùng xem cảnh bác sĩ gắp những con giòi lúc nhúc từ mũi của một anh thanh niên.

Hãy cùng xem cảnh bác sĩ gắp những con giòi lúc nhúc từ mũi của một anh thanh niên. 

Theo nguồn: Jane Nguyen

Kinh hoàng giòi sống lúc nhúc trong mũi người

Kinh hoàng giòi sống lúc nhúc trong mũi người

Kinh hoàng giòi sống lúc nhúc trong mũi người