Bất ngờ với cách dạy trẻ hư của người phương Tây

05/01/2016, 20:51 GMT+07:00

Hãy xem họ làm thế nào để 1 đứa trẻ hư đốn ăn hết bữa tối một cách ngoan ngoãn! Bí quyết ở đây là sự nghiêm khắc và sự lờ đi.

Hãy xem họ làm thế nào để 1 đứa trẻ hư đốn ăn hết bữa tối một cách ngoan ngoãn! Bí quyết ở đây là sự nghiêm khắc và sự lờ đi.

Khi những hành vi hư đốn của trẻ bị lờ đi, chúng sẽ bị lạc lõng và tự phải thay đổi để được mọi người chấp nhận. Đây là cách giáo dục trẻ em rất phổ biến ở phương Tây: không dỗ dành, cưng nựng, bế ẵm mà có phạt, có khen và lờ đi khi cần.

Theo nguồn: Nuôi con kiểu Bắc Âu

Bất ngờ với cách dạy trẻ hư của người phương Tây

Bất ngờ với cách dạy trẻ hư của người phương Tây

Bất ngờ với cách dạy trẻ hư của người phương Tây