Cận cảnh biển hai màu đẹp và độc đáo nhất thế giới

07/06/2016, 11:00 GMT+07:00

Đây là nơi 2 vùng biển Bắc và biển Baltic gặp nhau, mỗi biển có nhiệt độ, khối lượng và độ "mặn" riêng, nên tạo ra 2 màu khác nhau rõ rệt. Tại khu nghỉ mát Skagan của Đan Mạch, du khách sẽ được chứng liến một hiện tượng độc đáo của tư nhiên tại điểm gặp nhau của biển Baltic và Biển Bắc. Hai luông nước biển đã không thể hợp làm một bởi có thủy triều đối lập và mật độ nước khác nhau. 

Nguồn: Earth's Revolution

Cận cảnh biển hai màu đẹp và độc đáo nhất thế giới

Cận cảnh biển hai màu đẹp và độc đáo nhất thế giới

Cận cảnh biển hai màu đẹp và độc đáo nhất thế giới