Cận ảnh biểu cảm của Kim Jae Joong trong buổi fan meeting

11/11/2012, 08:00 GMT+07:00

(YAN News)- "Mỹ nam" Kim Jae Joong liên tục thay đổi biểu cảm gương mặt của mình từ vui vẻ sang bất ngờ và có khi lại ngại ngùng, xấu hổ.

(YAN News)- "Mỹ nam" Kim Jae Joong liên tục thay đổi biểu cảm gương mặt của mình từ vui vẻ sang bất ngờ và có khi lại ngại ngùng, xấu hổ.


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     


	  
	  
	     

 

CTV - Sonny (theo YAN TV)