Cảm giác khó tả khi bạn bị gắn mác "bạn thân" người ấy

21/12/2015, 21:00 GMT+07:00

Đây có lẽ là một trong những cảm giác "đau đớn" nhất của các thanh niên thời nay nhỉ?

Đây có lẽ là một trong những cảm giác "đau đớn" nhất của các thanh niên thời nay nhỉ?

Cảm giác khó tả khi bạn bị gắn mác

Cảm giác khó tả khi bạn bị gắn mác

Cảm giác khó tả khi bạn bị gắn mác