Cấm ép uống bia rượu

CẤM ÉP UỐNG BIA RƯỢU - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Từ ngày 1/1/2020 sẽ nghiêm cấm xúi giục, lôi kéo uống rượu bia

Từ ngày 1/1/2020 sẽ nghiêm cấm xúi giục, lôi kéo uống rượu bia

Xã hội

Đề xuất luật đã chính thức được thông qua và sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2020 tới đây cho việc nghiêm cấm xúi giục, hay ép buộc người khác uống rượu bia đấy nhé.

Xem thêm