Bạn sẽ làm gì nếu có thể quay ngược thời gian?

08/01/2016, 18:40 GMT+07:00

Đây là câu hỏi khiến cho rất nhiều người phải suy nghĩ. Điều gì trong quá khứ sẽ khiến bạn muốn phải thay đổi?

Đây là câu hỏi khiến cho rất nhiều người phải suy nghĩ. Điều gì trong quá khứ sẽ khiến bạn muốn phải thay đổi? 

Phim ngắn "Nếu có thể quay ngược thời gian" của Thái Lan chắc chắn sẽ khiến bạn phải suy nghĩ thật nhiều. 

Theo nguồn: PhimNganThaiLanHayNhat

Bạn sẽ làm gì nếu có thể quay ngược thời gian?

Bạn sẽ làm gì nếu có thể quay ngược thời gian?

Bạn sẽ làm gì nếu có thể quay ngược thời gian?