Rơi nước mắt trước cảnh người cha cố gắng tiếp cận con gái đã mất mẹ

16/03/2016, 20:00 GMT+07:00

Thương con gái mất đi mẹ, người cha đã làm mọi cách để gần gũi với con hơn. Và ông đã làm một chuyện bất ngờ...

Thương con gái mất đi mẹ, người cha đã làm mọi cách để gần gũi với con hơn. Và ông đã làm một chuyện bất ngờ...

Theo nguồn: LIVE Japan

Rơi nước mắt trước cảnh người cha cố gắng tiếp cận con gái đã mất mẹ

Rơi nước mắt trước cảnh người cha cố gắng tiếp cận con gái đã mất mẹ

Rơi nước mắt trước cảnh người cha cố gắng tiếp cận con gái đã mất mẹ