Calendar

CALENDAR - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Rò rỉ hình ảnh ứng dụng Google Calendar trên iOS

Rò rỉ hình ảnh ứng dụng Google Calendar trên iOS

Công nghệ

Có vẻ như Google đã sẵn sàng cho ứng dụng lịch Google Calendar xuất hiện trên iPhone và iPad.

Xem thêm