Cái kết đắng lòng dành cho những người thích thể hiện

31/01/2016, 10:30 GMT+07:00

Kinh nghiệm được đặt ra ở đây là đừng nên quá thể hiện, kẻo "gậy ông đập lưng ông" thì khổ.

Kinh nghiệm được đặt ra ở đây là đừng nên quá thể hiện, kẻo "gậy ông đập lưng ông" thì khổ.

Nguồn video: Facebook Pho

Cái kết đắng lòng dành cho những người thích thể hiện

Cái kết đắng lòng dành cho những người thích thể hiện

Cái kết đắng lòng dành cho những người thích thể hiện