Để phục vụ khoa học vũ trụ, những phi hành gia động vật đầu tiên phải chịu cái kết quá khủng khiếp!

16:00 11/11/2017

Trước khi con người có thể đặt hân ra ngoài vũ trụ, các nhà khoa học đã sử dụng nhiều loài động vật khác thay thế nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu cũng như thí nghiệm độ an toàn bảo vệ loài người. Khác với những hình ảnh trang trọng được thể hiện trên tivi, những “phi hành gia” động vật này lại có sứ mạng và kết quả đầy thảm khốc.