Đây là cách bắt cá chép đã trở thành "huyền thoại" của người Nhật

27/02/2016, 13:00 GMT+07:00

Hãy cùng xem cách người Nhật bắt cá chép cực đơn giản khiến người xem há hốc miệng.

Hãy cùng xem cách người Nhật bắt cá chép cực đơn giản khiến người xem há hốc miệng.

Theo nguồn: tim HT

Đây là cách bắt cá chép đã trở thành

Đây là cách bắt cá chép đã trở thành

Đây là cách bắt cá chép đã trở thành