"Cách mạng" làm đẹp của phái nữ trong 100 năm qua thay đổi thế nào?

16/07/2015, 17:38 GMT+07:00

Lịch sử làm đẹp suốt 100 năm qua của phụ nữ đã được tóm tắt trong đoạn phim ngắn hơn một phút.

Lịch sử làm đẹp suốt 100 năm qua của phụ nữ Ý đã được tóm tắt trong đoạn phim ngắn hơn một phút. Có thể thấy thẩm mỹ và nhu cầu làm đẹp của phái nữ trong 100 năm qua đã có những bước chuyển mình đầy ấn tượng.