Cách mạng công nghiệp

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đối thủ của con người bây giờ đã là... Người máy?

Đối thủ của con người bây giờ đã là... Người máy?

Công nghệ

Cụm từ Cách mạng Công nghiệp 4.0 xuất hiện rần rần khắp nơi. Bạn có biết cơ hội việc làm của bạn trong tương lai có thể bị robot cướp mất?

Xem thêm