Cách làm một chiếc bánh rán Doraemon

15/07/2014, 08:00 GMT+07:00

Có rất nhiều bạn đã nhầm lẫn về chiếc bánh "trong truyến thuyết" nổi tiếng của Doraemon, và đây chính là cách tạo ra nó.

Có rất nhiều bạn đã nhầm lẫn về chiếc bánh "trong truyến thuyết" nổi tiếng của Doraemon, và đây mới chính là cách người Nhật tạo ra nó.