Cách làm món trứng trên mây đầy vi diệu

27/02/2016, 07:00 GMT+07:00

Đây là món trứng trên mây đang được yêu thích gần đây hay là món "trứng cừu" thế nhỉ?

Đây là món trứng trên mây đang được yêu thích gần đây hay là món "trứng cừu" thế nhỉ?

Cách làm món trứng trên mây đầy vi diệu

Cách làm món trứng trên mây đầy vi diệu

Cách làm món trứng trên mây đầy vi diệu