Cách làm đá bào "bá đạo" nhìn vào... phát thèm!

24/09/2014, 18:00 GMT+07:00

Phải chi ở Việt Nam người ta cũng làm đá bào như thế này nhỉ!

Phải chi ở Việt Nam người ta cũng làm đá bào như thế này nhỉ!