Cách làm đá bào "bá đạo" nhìn vào... phát thèm!

Phải chi ở Việt Nam người ta cũng làm đá bào như thế này nhỉ!

Phải chi ở Việt Nam người ta cũng làm đá bào như thế này nhỉ!

Đá bào